PROMAT REINIGINGSINSTRUCTIES


Reinigingsstappen


1

Besproei de ProMat met water. Er mag een klein beetje verdund afwasmiddel worden gebruik.

2

Veeg de ProMat schoon met een pluisvrije doek.

3

Bedek de ProMat met een vel papier en berg hem op wanneer hij niet wordt gebruikt.